Domů / Novinky / Jak správně vybrat mazivo pro vaše ložisko
Informace

                                                   

                                                                 

 

PŘI NÁKUPU NAD

5 000,- BEZ DPH

DOPRAVA ZDARMA

                                    

 

KE KAŽDÉMU SUDU OLEJE (205L)

ABSORPČNÍ LÁTKA ZDARMA

Jak správně vybrat mazivo pro vaše ložisko

Jak správně vybrat mazivo pro vaše ložisko - Wafarex    Jak správně namazat ložisko, aneb pár rad o mazání.

Pokud má ložisko správně pracovat, musí být dobře namazáno. Dobře v praxi znamená to, že ložisko musí být domazáno ve správný čas, správným mazivem a v adekvátním množství. Pokud se nám to povede, výrazně prodlužujeme životnost ložiska a zamezujeme opotřebení a poruchovosti. V článku se dozvíte jak, kdy a čím správně ložiska mazat, abyste předešli zbytečným poruchám, odstávkám a v konečném důsledku k časovým a finančním ztrátám.

 

Nejčastější důvody, proč ložisko selže

Ložisku škodí jak nadměrné množství maziva, tak jeho nedostatek. V obou případech bude osud ložiska stejný: dojde k předčasnému selhání ložiska a tím pádem i k odstavení celého zařízení. To v konečném důsledku vede k omezení provozu a časovým i finančním ztrátám. Dle statistik SKF je až 40 % ložisek odstaveno právě kvůli nedostatečnému nebo špatnému mazání.

 

 • nesprávně zvolený typ maziva
 • nedostatečné množství maziva
 • nadbytečné množství maziva
 • špatné intervaly domazávání
 • mazivo se nedostává do ložiska z důvodu špatného návrhu uložení ložiska

 

3 hlavní typy mazání

Čím tedy ložiska mazat? V drtivé většině případů se používají tři základní typy maziv:

 • plastická maziva
 • mazací oleje
 • tuhá maziva

 

Plastická maziva tvoří kolem 80 % všech použití u valivých ložisek. Dá se říci, že plastické mazivo je univerzálnější, vyhovuje drtivé většině provozů a zpravidla je také ekonomicky výhodnější. Olej se používá při velmi vysokých otáčkách a na místech, kde je třeba odvádět teplo. Ve velmi speciálních případech a při velmi vysokých se používá mazivo tuhé, to je však limitované nízkými otáčkami. Je tedy naprosto klíčové zvolit mazivo, které odpovídá dané aplikaci a provozním potřebám. Hlavní rozdíly mezi plastickými mazivy a oleji vidíte v tabulce níže.

 

Plastické mazivo vs. mazání olejem

Mazání plastickým mazivem Mazání olejem
snadný způsob uložení a těsnění může být složité - požadavek na pečlivou montáž a údržbu
vhodné do nižších teplot vysoké teploty nebo extrémně nízké teploty
nízké otáčky vysoké otáčky
ochrana proti vniknutí nečistot, vlhkosti a vody těsnění proti úniku oleje
dlouhodobý provoz a lehká údržba ložiska jsou mazána z centrálního zdroje
slabé chlazení ložiska odvod tepla díky cirkulaci oleje
nemožné odstranění částic z maziva možnost odstranění částic díky filtrací oleje

 

Složení plastických maziv

Plastická maziva se skládají ze tří hlavních složek. Poměr jednotlivé složky v mazivu závisí na konkrétním typu a použití.

Základní olej 70-90 %

Hlavní mazací složkou plastických maziv je základový olej. Jako základ se běžně používají minerální a syntetické oleje. Je to právě druh použitého oleje, který určuje hlavní vlastnosti maziva.

Zahušťovadla 5-30 %

Konzistenci maziva (tedy hlavně jeho hustotu) udává především typ a množství zahušťovadla, které mazivo obsahuje. Zahušťovadlo má také z velké míry vliv na konečnou voděodolnost maziva. Nejčastěji se pro zahuštění používají kovová mýdla, bentonit či polymočoviny.

Aditiva 1-5 %

Poslední, nejméně zastoupenou složkou, ve složení maziv jsou aditiva. Ta se do maziva přidávají proto, aby zlepšila určité vlastnosti maziva – např. odolnost proti korozi, prodloužení životnosti, možnost vyššího zatížení atd.

 

5 hlavních zásad pro výběr plastického maziva

Pojďme se podívat na 5 hlavních zásad, které vám pomohou s výběrem správného plastického maziva, ale také s určením intervalu a množství mazání či způsobu, jakým ložiska domazávat.

 

1. Různá plastická maziva spolu většinou nemíchejte

Míchání různých druhů plastických maziv příliš nedoporučujeme. Může totiž dojít k narušení struktury jednotlivých maziv. To posléze může vést k vytékání maziva z ložiska či ztrátě vlastností, které původní mazivo mělo. V konečném důsledku zvyšujete pravděpodobnost havárie ložiska. Výjimkou jsou plastická maziva, která jsou vyrobená na bázi stejného zahušťovadla. Tedy dvě maziva vyrobené na bázi kovového mýdla zpravidla míchat můžete bez nežádoucích účinků.

 

2. Tuhost a měkkost maziva volte podle následujících faktorů

Provozní poloha Pro vertikální uložení jsou vhodnější tužší maziva
Zatížení odstředivou silou Vhodnější jsou tužší maziva
Těsnění Tužší maziva lépe těsní
Čerpatelnost Měkčí tuky se snadněji tlačí a čerpají
Tření Pro malé tření jsou vhodnější měkčí tuky
Hlučnost Měkčí tuky snižují hlučnost ložiska
Otáčky Pro vyšší otáčky jsou vhodné měkčí tuky

 

3. Správné množství maziva určitě hlavně dle otáček

Množství maziva se odvíjí od konstrukce ložiskového uložení, množství volného prostoru, vlastností použitého plastického maziva a provozní teploty. Při velkém množství plastického maziva v uložení dochází ke zvyšování provozní teploty. Zpravidla je plastickým mazivem naplněno ložisko a volný prostor v ložiskovém uložení je naplněn jen zčásti. Množství plastického maziva ve volném prostoru uložení můžeme určit v závislosti na otáčkách:

 • pro velmi nízké otáčky (do 30 % mezních otáček ložiska) se prostor v tělese vyplní ze 2/3 či více,
 • pro střední otáčky (do 50 % mezních otáček ložiska) se vyplní 1/2 až 2/3 prostoru,
 • pro vyšší otáčky (nad 50 % mezních otáček ložiska) se vyplní 1/3 až 1/2 prostoru.

U ložisek s velmi nízkou frekvencí otáčení je vhodné naplnit ložisko i celý volný prostor ložiskového uložení plastickým mazivem, aby bylo ložisko chráněno před korozí a znečištěním.

 

4. Interval domazávání je často klíčový

Malá ložiska, hlavně &jednořadá kuličková&, mají domazávací intervaly podstatně delší než je životnost samotného ložiska, proto se obvykle nedomazávají. U většiny ložisek však interval mazání ovlivňuje typ a velikost ložiska, provozní teplota, typ otáčení a použitý typ maziva.

Vliv teploty na domazávací intervaly:

 • při vyšších teplotách se musí intervaly zkrátit na každých 15 °C na polovinu původní hodnoty,
 • při teplotách pod 40 °C se může domazávací interval prodloužit na dvojnásobek,
 • zkrácení intervalů je nutné za ztížených podmínek – vibrací, otřesů, vnikání prachu a vlhkosti.

Výpočet vhodného množství maziva pro domazávání

Množství v g = D x B x 0,005

D = vnější průměr ložiska v mm
B = šířka ložiska v mm

Čím kratší domazávací interval, tím je možné množství snížit a použít koeficient 0,003 (pro měsíční) a 0,002 (pro týdenní interval).
 
 

5. Domazávat můžete ručně i automaticky, záleží na uložení

Ručně

Například pomocí bateriového mazacího lisu SKF TLGB 20. Je vhodný pro promazávání ložisek u strojů v průmyslových a výrobních provozech. S výhodou lze použít i pro mazání ložisek zemědělských a stavebních strojů. Díky LED svítilně se TLGB 20 hodí i do prostorů se zhoršenými světelnými podmínkami. S pomocí zabudovaného průtokoměru je promazávání hračka a už se vám nemůže stát, že ložisko přemažete nebo nenamažete dostatečně.

Muž maže vidlice ještěrky bateriovým mazacím lisem TLGB 20
Muž maže vidlice ještěrky bateriovým mazacím lisem TLGB 20
 

 

Automaticky

S automatickým domazáváním může pomoci třeba automatické maznice SKF SYSTEM 24. Ta je určena pro domazávání jednoho mazacího místa. Mazací místa mohou být tedy snadno mazána plastickým mazivem ze zásobníku automatické maznice. Maznice SKF SYSTEM 24 lze nastavit tak, aby dodávaly správné množství maziva v průběhu celého mazacího cyklu v předem stanovených časových intervalech.

Ve srovnání s běžnými způsoby domazávání umožňují přesnější regulaci dávkování maziva. SKF SYSTEM 24 je optimální pro domazávání míst, která jsou obtížně přístupná pro mazací lis, nebo pro domazávání velkého počtu mazacích míst, kdy je ruční mazání méně efektivní.

Příklady užití automatických maznic SKF SYSTEM 24

 • čerpadla,
 • ventilátory a dmychadla,
 • dopravníky,
 • výtahy a eskalátory,
 • jeřáby,
 • potravinářské stroje,
 • zařízení pro petrochemický průmysl.